-A +A
11.10.2019
Środki na wyposażenie pracowni informatycznej w SP 1

Burmistrz Jerzy Bauer przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Anny Wilczyńskiej podpisał umowę na dofinansowanie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało środki w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w kwocie 48,5 tys. złotych.

Celem Programu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych.

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup komputerów, oprogramowania systemowego wraz z programem edukacyjnym oraz monitora interaktywnego.

Podpisanie umowy odbyło się 10 października 2019 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego oraz Mariusz Popielarz, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne