-A +A
18.08.2020
Żaden pies nie trafi już do Radys.

W związku z działaniami podjętymi przez burmistrza miasta Jerzego Bauer z dniem 10 sierpnia Urząd Miasta wypowiedział umowę ze schroniskiem w Radysach.

W chwili obecnej przygotowana jest dokumentacja w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który będzie odławiał psy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Czekamy również na efekty pracy innych służb, które ustalają, dokąd trafiły zwierzęta z naszego miasta przebywające w Radysach.

Dziękujemy za zaangażowanie wielu instytucjom w tym: ogólnopolskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, lokalnej Fundacji LePsie Jutro, jak i osobom prywatnym w tym Pani Beacie Magrzyk.

Wszystkie informacje i spotkania, pomogły nam rozwiązać tą trudną złożoną sytuację.

Dzięki Państwa wrażliwości mogliśmy z różnych stron poznać aspekty Państwa działalności, co pozwoliło spojrzeć z innej strony na sytuację związaną z bezdomnością zwierząt.

Każda sugestia będzie brana pod uwagę przy wprowadzaniu zmian do miejskiego programu ochrony zwierząt. Na przykład rozważane jest powołanie społecznego Pełnomocnika Burmistrza ds. Bezdomności Zwierząt.