-A +A
13.10.2017
„ Dziś w naszej szkole wielkie święto, serce pierwszaka mocno drży…”

5 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wszystkie dzieci, po miesiącu pobytu w szkole, nie mogły  doczekać się chwili stania się pełnoprawnym uczniem. W tym roku w szkole powstały 4 klasy. Wychowawcą kl. I a jest Anita Pych, kl. I b - Anna  Nowacka, kl. I c - Alicja Wajszczyk, kl. I d –Teresa Szewczyk.  Nauczycielki przeprowadzą dzieci przez najtrudniejszy etap szkoły, trzyletni etap edukacji wczesnoszkolnej.

Ważną uroczystość dla dzieci zaszczycili przybyli goście: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Dorota Ziemczyk, wicedyrektor Joanna Krzyżak, wicedyrektor Ewa Subda, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Krych oraz wiceprzewodniczący Rady Rodziców Paweł Andruszkiewicz. Tradycyjnie z harcerzami zapalono znicze, złożono kwiaty w miejscach pamięci na terenie szkoły: Jakub Siwek (I a), Artur Gomoliszek (I b), Iwo Skuriat (I c),Aleksandra Jastrzębska (I d) a ,że rok szkolny 2017/18 jest Rokiem dla Niepodległej, to akcentów patriotycznych podczas całej uroczystości nie mogło zabraknąć.

Jeszcze wczoraj pluszowy miś żegnał ich w przedszkolu, a już dziś starali się udowodnić dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że zasługują, by pasować ich na uczniów szkoły. Wszyscy zebrani na sali gimnastycznej mogli obserwować, jak dzieci śmiało recytują oraz jak radośnie i głośno śpiewają i jak odważnie dzielą się swoją wiedzą. I tylko sami zainteresowani czuli, jak mocno biją ich serca, jak bardzo są przejęci, by podołać wszystkim zadaniom.

Ale udało się - dyrektor Szkoły Dorota Ziemczyk, bez żadnych wątpliwości zgodziła się, by przyjąć wszystkich do szkolnej rodziny SP 1. Na Sztandar Szkoły ślubował przedstawiciel każdej klasy: z I a –Bartłomiej Żuber, I b – Wioletta Podbielska, I c –Maja Szczepańska, I d – Martyna Kowalska. A potem, kiedy każdy już usłyszał - „pasuję Cię na ucznia” i został dotknięty „magicznym piórem”- odetchnęło z ulgą serce pierwszaka. Ślubujący uczeń z rodzicem i wychowawcą złożyli pamiątkowe podpisy w Kronice Szkoły. Zadość tradycji uczynili również zaproszeni goście, co przecież nie jest zadaniem łatwym, wszak takim piórem nie piszemy codziennie.

Najmłodszym nie zabrakło słów wsparcia od starszych kolegów i koleżanek. O pomocy  i dobrych radach zapewniały uczennice klasy III: Aleksandra Kuczyńska, Aleksandra Głębocka, Róża Kulesza i Eliza Łojewska. Były też chwile wzruszeń i niejedna łza w oku, gdy Wiktoria Gliwka (I a), Wiktor Maliszewski (I b), Szymon Rosiński (I c), Katarzyna Górak (I d), przeczytali swoje prośby zawarte w „Liście Pierwszoklasisty do Rodziców”. W trakcie swojego święta pierwszaki zostały obdarowane upominkami muzycznymi przez Klaudię i Paulinę Pieniążek oraz  Amelię Andryszczyk, pamiątkowymi dyplomami, kolorowymi biretami i kuferkami słodkości przez dyrekcję i radę rodziców oraz słodkościami przez dyrektor Dorotę Ambroziak z Urzędu Miasta.

Pozytywnych emocji było wiele, bo pierwszaki zrobiły miłą niespodziankę dziękując za złożone ślubowanie dyrekcji szkoły. Podziękowanie czytali: Wiktor Piórkowski(I a), Julia Rafalik(I b),Gabriel Wojciechowski(I c),Klara Dąbkowska(I d),a uczennica kl. I c Helenka Świątkowska wesoło i energicznie zaśpiewała. Teraz, każdego dnia w szkole, będzie drżał już tylko długopis w czasie nauki pisania nowych liter…

                                                        Beata Sochocka-Lipska