-A +A
01.08.2020
105 tys. na zakup laptopów dla uczniów

Złożyliśmy wniosek o powierzenie grantu w wysokości 105 000 zł na zakup laptopów dla uczniów z przeznaczeniem do nauki zdalnej.
„Zdalna szkoła +” to już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł. Sprzęt komputerowy został przekazany do miejskich szkół podstawowych i rozdysponowany wśród potrzebujących uczniów.
Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.