-A +A
03.05.2020
229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ustawa Rządowa z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Przyjęcie dokumentu przez Sejm Czteroletni poprzedziła burzliwa dyskusja. W konsekwencji przyjęta została przez aklamację. Wprowadzała ona prawo powszechnej niepodległości, zarówno dla mieszczaństwa, jak i dla szlachty. Zakładała też trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

W ramach obchodów tej ważnej rocznicy dzisiaj w godz. 20:00-23:00 podświetliliśmy Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej na biało i czerwono.