-A +A
22.11.2019
30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Jest to dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Zapisy zawarte w Konwencji są podstawą działalności UNICEF, który stara się, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkól i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Zorganizowała „Niebieski marsz” z udziałem przedstawicieli władz lokalnych. Marsz miał na celu uświadomienie całej społeczności jak ważne są prawa dziecka. Młodzież chciała w ten sposób uczcić tę szczególna rocznicę oraz zwrócić uwagę, że nie zawsze prawa te są respektowane oraz okazać solidarność ze wszystkimi dziećmi z całego świata, a w szczególności tam gdzie te prawa są łamane. W tym dniu uczniowie w całej szkole świętowali ubrani w barwy UNICEF, organizacji, dla której prawa dziecka są sprawą priorytetową. W szkole pojawiły się liczne dekoracje upamiętniające rocznicę.

Również Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaangażowało się w obchody. We wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia, podczas których dzieci uświadamiały sobie jakie mają prawa i kogo mogą prosić o pomoc, gdy czują się zagrożone. W kąciku dla rodziców umieszczona jest stała ekspozycja z wypisanymi prawami dzieci.

Obchody 30-lecia Konwencji są okazją, aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do przestrzegania praw dzieci. To także sposobność trwałego zaangażowania, aby słuchać, wspierać i działać z dziećmi i młodzieżą.