-A +A
12.06.2018
300+ czyli program „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r wszedł w życie program „Dobry Start” popularnie zwany 300+. 

Wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł może otrzymać każdy uczeń rozpoczynający rok szkolny do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Otrzymanie świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależnione od dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Dla mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka wypłatę świadczeń realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zs. ul. Warchalskiego 3 a w ramach pieczy zastępczej- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

WAŻNE! Wnioski można będzie składać najpóźniej do 30 listopada 2018r.