-A +A
04.12.2020
588 tys. – tyle kosztowała realizacja programu opieki nad zwierzętami w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2016-2020

Miasto Ostrów Mazowiecka na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydało w latach 2016-2020 (do listopada 2020) kwotę 588 071,72 zł. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi są nie tylko zadaniem ustawowym miasta/gminy, ale wymogiem etycznym każdej dobrze zorganizowanej wspólnoty samorządowej. Program opieki … jest uchwalany każdego roku przez radę miasta/gminy oraz ma on swój wymiar budżetowy. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwalając budżet zapewniła na rok 2020 środki finansowe na ten cel w wysokości 153 000 zł a uchwałę w/s przyjęcia Programu... podjęła 11 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zakłada szereg działań, w tym m. in.:

 1. Finansowanie odławiania oraz pobytu zwierząt w schronisku, w praktyce – psów; przy braku umowy długoterminowej Miasto realizuje to zadanie poprzez umowę-zlecenie dla uprawnionego schroniska każdorazowo przy zaistnieniu takiej potrzeby – to wynika z przepisów, i taka jest praktyka. W okresie styczeń – listopad 2020 Miasto wydało na ten cel 15 780 zł.
 2. 100%-owe finansowanie wykonanych zabiegów weterynaryjnych: czipowania, sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych należących do mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Miasto sfinansowało w okresie styczeń – listopad 2020 r. 571 zabiegów, na ogólna sumę 41 320 zł.
 3. Finansowanie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom po wypadkach drogowych (zwierzęta domowe i zwierzęta dzikie). Miasto sfinansowało w okresie styczeń – listopad 2020 r. 41 usług kwotą 18 222 zł.
 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami (dokarmianie) – na ten cel przeznaczono kwotę 200 zł.

Ogółem, w okresie od stycznia do listopada br. wydatki z publicznych środków na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 75 522 zł.

Bezpłatna sterylizacja psów prowadzona jest od 2015 roku. Koszty poniesione w związku z finasowaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2016-2020 (do listopada 2020) przedstawiały się następująco:

2016 rok: kwota 216 722,30 zł

 • odłowiono 78 psów, kwota - 142 003,50 zł.,
 • zwierzęta z wypadków drogowych - 16 usług, kwota - 12 952,80 zł., plus ryczałt roczny za całodobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach - 6 600,00 zł.,
 • sterylizacje i kastracje - 443 zwierzęta (psy i koty), czipowanie 228 psów, kwota - 55 166 zł.

2017 rok: kwota 123 562,81 zł

 • odłowiono 28 psów, kwota - 51 241,81 zł.,
 • zwierzęta z wypadków drogowych - 11 usług, kwota - 7 119,00 zł., plus ryczałt roczny za całodobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach – 6 600,00 zł.,
 • sterylizacje i kastracje - 536 zwierząt (psy i koty), czipowanie 206 psów, kwota - 58 602, 00 zł.

2018 rok: kwota 82 218,17 zł

 • odłowiono 10 psów, kwota - 13 000 zł.,
 • zwierzęta z wypadków drogowych - 13 usług, kwota - 7 548,30 zł., plus ryczałt roczny za całodobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach – 6 600,00 zł.,
 • sterylizacje i kastracje - 498 zwierząt (psy i koty), czipowanie 177 psów, kwota - 55 069, 87 zł. 

2019 rok: kwota 90 046,44 zł

 • odłowiono 8 psów, kwota - 10 330 zł.,
 • zwierzęta z wypadków drogowych - 23 usługi, kwota - 11 271,60 zł., plus ryczałt roczny za całodobową gotowość do odebrania zwierząt po wypadkach 6 600, 00 zł.
 • sterylizacje i kastracje - 498 zwierząt (psy i koty), czipowanie 191 psów, kwota - 61 844, 84 zł.

Z uwagi na konieczność wypowiedzenia umowy na rok 2020 zamkniętemu przez prokuraturę schronisku w Radysach, 3 września br. został ogłoszony nowy przetarg na „Odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Brak ofert spowodował unieważnienie przetargu i konieczność ogłoszenia kolejnego, który będzie obowiązywał w przeszłym roku. Do końca tego roku (na grudzień) będą wydawane indywidualne zlecenia na odłowienie zwierząt.