-A +A
04.05.2020
80 tys. zł na sprzęt komputerowy dla szkół

Pozyskaliśmy 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Zakupionych zostało 28 laptopów i 8 tabletów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej