-A +A
28.12.2017
Akcja profilaktyczna „Widoczny – Bezpieczny”

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej kontynuuje działania profilaktyczne w miejskich szkołach podstawowych. W ramach akcji zaprezentowano uczniom klas I-III film edukacyjny przedstawiający zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Funkcjonariusze policji i straży pożarnej podkreślali znaczenie odblasków dla lepszej widoczności pieszych i rowerzystów. Strażacy przypomnieli uczniom zasady bezpieczeństwa w sytuacji wybuchu pożaru oraz znaczenie znaków ewakuacyjnych. Na zakończenie spotkań rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Widoczny-Bezpieczny” i wręczono laureatom nagrody a wszystkim uczestnikom rozdano elementy odblaskowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Jerzego Bauera.

W przeprowadzonych działaniach profilaktycznych udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Ewa Dmochowska, st. sierż. Marzena Laczkowska, st. sierż. Łukasz Kuliś, st. sierż. Marcin Jeliński oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: kpt. mgr inż. Rafał Kamiński, sekc. Karol Kamiński, mł. kpt. Michał Wyszogrodzki, st. kpt. Jacek Leszczyński. (Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej)