-A +A
31.03.2020
Aktualizacja informacji o koronawirusie 31 marca

KOMUNIKAT STAROSTY OSTROWSKIEGO
stan na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 13.00