-A +A
07.02.2019
Aktualne komunikaty na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej

Na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia publikowane są aktualne komunikaty na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Odbiorcy energii elektrycznej mogą też skorzystać z możliwości automatycznego powiadamiania (na wskazany adres e-mail) o planowanych wyłączeniach za pośrednictwem Newsletteru dostawcy energii.

Zamówienie Newsletteru można złożyć na stronie https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Informacja na ten temat znajduje się na stronie www.ostrowmaz.pl w menu Miasto i mieszkańcy w zakładce Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa