-A +A
31.08.2017
Akty awansu zawodowego

31 sierpnia br., w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta z nauczycielami, którzy uzyskali kolejny stopnień awansu zawodowego oraz dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli.

Burmistrz zwrócił się w kilku słowach do zebranych, podkreślając rangę zawodu nauczyciela oraz wielką odpowiedzialność za rozwój młodego pokolenia. Wyraził przekonanie, że pracownicy szkół otaczają troską i opieką wszystkich uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prosił o otwartość na zmiany i potrzeby drugiego człowieka. Zapewnił, że Miasto dołoży wszelkich starań, by w dalszym ciągu rozszerzać i doskonalić ofertę edukacyjną kierowaną do uczniów i ich rodziców.

Burmistrz Miasta wręczył Małgorzacie Zalewskiej Akt powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1. Pani Zalewska będzie pełnić nadaną funkcję od 01.09.2017 r. do 31.08.2022 r.

Zebrani nauczyciele złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Mianowanymi nauczycielami zostali:

  1. Katarzyna Majbańska – Miejskie Przedszkole nr 3
  2. Katarzyna Grabowska - Miejskie Przedszkole nr 3
  3. Dorota Anna Mysiołowska - Zespół Szkół Publicznych nr 3
  4. Jolanta Załęgowska - Zespół Szkół Publicznych nr 3
  5. Agnieszka Hryciuk - Zespół Szkół Publicznych nr 1
  6. Ks. Marcin Mielnicki – Gimnazjum Publiczne nr 1

Kończąc uroczystość Burmistrz Miasta pogratulował nauczycielom pomyślnego rozwoju zawodowego i złożył życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018. (Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej)