-A +A
05.12.2019
Animatorzy kultury z Ostrowi Mazowieckiej wśród laureatów na Mazowszu

Nagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim przyznane.

Wyróżniona i doceniona została praca naszych „lokalsów” na rzecz Ziemi Ostrowskiej:

  • Paweł Pecura, radny Rady Miasta Ostrów Mazowiecka i pracownik Starostwa Powiatowego, inicjator wielu projektów społecznych i sportowych, np. ŻYWA ULICA.  
  • Dominika Potomska, animatorka i koordynatorka projektów teatralnych, edukacyjnych czy senioralnych.

Ponadto, laureatem jest też

  • Maria Weronika Kmoch, propagatorka dziedzictwa regionalnego i kultury kurpiowskiej, zaangażowana w komitecie organizacyjno-redakcyjnym ROCZNIKA OSTROWSKIEGO wydawanego przez Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ przy wsparciu finansowym Miasta Ostrów Mazowiecka.

Cała trójka wzięła sobie do serca motto wpisane w działania podejmowane przez MPEK. W swoich projektach odwołują się do lokalnych tradycji, wartości i praktyk, jednocześnie aktywizując lokalną społeczność, zwłaszcza grupy marginalizowane.  Kulturę wykorzystują jako narzędzie rozwoju społecznego.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej, to pierwszy w Polsce wieloletni program wojewódzki, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty oraz będących narzędziem rozwoju społecznego. Operatorem programu jest Mazowiecki Instytut Kultury, a finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gratulujemy serdecznie.

Najważniejsi są dla nas ludzie, ich umiejętności, doświadczenia oraz twórcze relacje, które tworzą z innymi.

Fot. Żywa Ulica w Ostrowi Mazowieckiej