-A +A
20.08.2020
Ankieta informacyjna dla konsultacji: linia kolejowa Tłuszcz-Ostrołęka
Trwają prace nad wykonaniem studium wykonalności, w celu modernizacji linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka.
Firma BBF przygotowała ankietę skierowaną do osób zamieszkujących na obszarach oddziaływania niniejszej inwestycji obejmującej swoim zakresem niżej wymienione linie kolejowe:
  • Linię kolejową nr 29 odcinek Tłuszcz – Ostrołęka od km -0,999 do km 75,047,
  • Linię kolejową nr 13 odcinek Krusze – Pilawa od km -0,269 do km 56,335
  • Linię kolejową nr 513 odcinek Jasienica – Tłuszcz od km 0,000 do km 3,260
  • Linię kolejową nr 900 odcinek Ostrołęka – Goworki od km 0,000 do km 3,870
  • Linię kolejową nr 34 odcinek Ostrołęka – Małkinia od km -0,811 do km 54,522

Ankieta jest dobrowolna oraz anonimowa. Celem ankiety jest wyłącznie zebranie informacji dotyczących realizowanego projektu.
Pozyskane dane stanowić będą podstawę do ujęcia w możliwie jak największym stopniu oczekiwań mieszkańców na potrzeby dalszych analiz technicznych dla analizowanej inwestycji.

Ankieta będzie aktywna do 27 sierpnia 2020 r.
Link do ankiety - https://bit.ly/3kYQgEZ