-A +A
02.09.2019
Awans zawodowy nauczycieli

W obecności dyrektorów miejskich placówek oświatowych i kierownictwa urzędu miasta odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono nauczycielom akty mianowania i powołano pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrały Małgorzata Kuczyńska i Agnieszka Karpińska. Składając ślubowanie, zobowiązały się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji. Ślubowanie odebrał burmistrz Jerzy Bauer.

Od września rozpoczyna funkcjonowanie trzeci już oddział sportowy w Szkole Podstawowej Nr 2. Burmistrz podkreślił, że projekt mający na celu przywrócenie kształcenia sportowego dzieci powiódł się w pełni. W związku z działaniem oddziałów sportowych oraz szkoleniem sportowym uczniów zarządzeniem nr 122/2019 Burmistrz Miasta powołał Michała Chojnowskiego na pełnomocnika do spraw tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych w szkołach. Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił rolę Michała Chojnowskiego, który od początku projektu był mocno zaangażowany w jego realizację. Zaznaczył, że bez pomocy Bartłomieja Pieńkowskiego – dyrektora MOSiR oraz Grzegorza Helcbergiera – Przewodniczącego Rady Sportu, nie udałoby się osiągnąć takich rezultatów.

Na zakończenie spotkania burmistrz skierował do nauczycieli życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00