-A +A
06.09.2018
Awanse nauczycieli

31 sierpnia nauczyciele ostrowskich szkół złożyli ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.” Następnie odebrali z rąk Burmistrza Miasta Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  Burmistrz skierował do zebranych na uroczystości nauczycieli i dyrektorów ostrowskich szkół i przedszkoli słowa podziękowania za ich pracę, ukierunkowaną na wszechstronne kształcenie młodego człowieka. Podkreślił rangę zawodu nauczyciela oraz wielką odpowiedzialność z nim związaną. W kilku słowach nakreślił plany dotyczące rozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów, w tym wprowadzenia programu edukacji muzycznej w ostrowskich jednostkach oświatowych. Na zakończenie spotkania życzył wszystkim powodzenia w pracy i pomyślności z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019.

 

Renata Subda