-A +A
04.03.2016
Będzie muzeum Pileckich w Ostrowi?

Działania samorządu Ostrowi Mazowieckiej na rzecz nabycia nieruchomości związanej historycznie z rodziną rotmistrza Witolda Pileckiego znane są opinii publicznej. Rada Miasta przyjmując budżet na rok 2016, wyraziła zgodę na realizację tego celu. Wobec europejskiego wymiaru osoby Rotmistrza – ochotnika do Auschwitz, upamiętnienie Jego oraz Jego Rodziny jest dla Ostrowi Mazowieckiej wyzwaniem szczególnym. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa powstała w samorządzie ostrowskim spotkała się z bardzo pozytywną rekcją Ministerstwa oraz deklaracją daleko idącej współpracy oraz wsparcia, również finansowego. Poniżej publikujemy link do listu, który otrzymaliśmy od Wiceministra Kultury, Pana Jarosława Sellina. Aby móc skutecznie zatroszczyć się o materialne dziedzictwo po rodzinie Pileckich, znajdujące się na terenie naszego miasta, niezbędne jest powołanie samorządowej instytucji kultury o odpowiednim profilu działalności. Na najbliższej sesji Rady Miasta Radni podejmą decyzję w sprawie powołania takiej instytucji. Dziś publikujemy uzasadnienie do uchwały, jaką burmistrz Jerzy Bauer przestawił Radnym.

 

Uzasadnienie

PILECKI Witold (1901-1948) pseudonimy „Witold", „Tomek", „Romek", nazwiska konspiracyjne: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", kryptonim „T-IV"; oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE", więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego – czytamy w krótkiej notce na www.pilecki.ipn.gov.pl/

Pamięć o narodowych bohaterach jest ważną powinnością każdego obywatela.

W 2008 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Senatorowie uczcili w ten sposób 60-tą rocznicę śmierci jednego z największych bohaterów drugiej wojny światowej.  W uchwale zapisali znamienne słowa -  "Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak - jeśli trzeba - umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków." - cytat z Uchwały Senatu z dnia 7 maja 2008 r. (M.P. 2008 nr 38, poz.333) - kopia uchwały w załączeniu.

Fundacja Paradis Judaeorum, popularyzująca wiedzę o stosunkach polsko-żydowskich, we wrześniu 2008 wystosowała listy do Watykanu i do arcybiskupa Kazimierza Nycza, w których zabiega o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Witolda Pileckiego.

W książce "Six Faces of Courage", historyk brytyjski, profesor Michael Foot, w 1978 r. zaliczył Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

W dniu 28 maja 2009 r. Rada m.st. Warszawy nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy w upamiętnieniu jego zasług dla Ojczyzny.

To tylko przykłady licznych akcji podejmowanych w kraju i zagranicą upamiętniających postać rotmistrza Pileckiego i jego heroiczne czyny.

"Ostrów Mazowiecka jest miejscem szczególnym w życiorysie rotmistrza Witolda Pileckiego. To z tego miasta pochodzi jego żona Maria Ostrowska, tu podczas II wojny światowej schroniła się jego rodzina, a na cmentarzu parafialnym w kwaterze żołnierzy AK znajduje się symboliczny grób Witolda Pileckiego. ......  Pani Zofia wraz z mamą Marią i bratem Andrzejem przebywali w Ostrowi Maz. w latach 1940-1948 i, jak sama powiedziała, jest to dla nich miejsce szczególne. Zawsze w myślach powraca do lat tutaj spędzonych. Pan Andrzej Pilecki mówił o tajnych spotkaniach z ojcem w domu dziadków Ostrowskich przy ul. Warszawskiej oraz u rodziny Radwańskich przy ul. Małkińskiej (obecnie Duboisa). Pamięta Ostrów Mazowiecką z czasów, gdy jako młody chłopak rozwijał swoje pasje i zainteresowania (szkoła, sport, harcerstwo, lotnictwo)." - czytamy na stronie internetowej www.pilecki.ipn.gov.pl/

 

Utworzenie Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej pozwoli na upamiętnienie niezwykle bohaterskiej postaci współczesnej historii Polski. Nasze miasto ma niepowtarzalną  szansę, aby opowiedzieć światu prawdziwą historię i przywrócić pamięci zbiorowej Polaków bohaterską postać rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Jego miejsce pochówku jest nieznane, grabarze z UB zakopali zwłoki prawdopodobnie na 'wysypisku śmieci' lub Kwaterze na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary UB by pamięć w Polsce po nich zginęła. Oprócz zbiorowej mogiły na Kwaterze "Na Łączce" istnieje rodzinny grób symboliczny. W PRL wszelkie informacje o dokonaniach i losie Pileckiego podlegały cenzurze. Z tego powodu Jego postać przez długie lata była nieznana Polakom. Dzięki aktywności i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, w tym dzieci Rotmistrza – Zofii i Andrzeja, dziś można o Nim mówić głośno. Jego postawę życiową można stawiać za wzór przede wszystkim młodemu pokoleniu Polaków.

Powołanie Muzeum uczyni Ostrów Mazowiecką istotnym miejscem na mapie przywracania pamięci o naszym Bohaterze Narodowym.

Dodatkowo Muzeum stanie się ośrodkiem dokumentowania dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno – Wschodniego Mazowsza.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon List z Ministerstwa KiDN990.23 KB

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00