-A +A
29.01.2018
Bezpłatne programy profilaktyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotniej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje o bezpłatnych programach profilaktycznych.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane do pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich
3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania. Badania wykonywane są przez lekarzy w ramach:

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, tel. do rejestracji 29 746 21 48

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, tel. do rejestracji 509 899 137

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Okrzei 8 przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
w tym – w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety
oraz skierowania do dalszej diagnostyki leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.


PROFILATYKA I EDUKACJA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA, PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY, A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA.

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH !

DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE!

źrodło: SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej