-A +A
22.08.2018
Bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w ngo”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w ngo”, które odbędzie się w dniu 4.09.2018 (wtorek) w godz. 13.00 - 17.00 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zbiory danych i zasady ich ochrony.
  2. Wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji,
  3. RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Prowadzący: Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do piątku, 31 sierpnia 2018 mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Data wydarzenia: 
04-09-2018 13:00 do 17:00

Najbliższe wydarzenia

27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00