-A +A
28.12.2018
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli klubów sportowych i NGO

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli klubów sportowych i organizacji pozarządowych  na bezpłatne szkolenie pn. „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 8.01.2019 r. (wtorek) w godz. 13.00-17.30 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A  w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych, jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty; nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert, umowa realizacji zadania publicznego, w tym rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania, sprawozdanie z realizacji zadania, w tym: opis osiągniętych rezultatów, konsekwencje nieosiągnięcia rezultatów; oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting), oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do piątku, 4 stycznia 2019 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub dgoca@ostrowmaz.pl lub pod nr tel. 29 679 54 63 z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.

Program szkolenia w załączniku.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program szkolenia191.48 KB
Data wydarzenia: 
08-01-2019 13:00 do 17:30