-A +A
13.04.2019
Bezpieczeństwo, inwestycje, kultura, sport i rewitalizacja. Obrady sesji rady miasta.

Tematami sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 kwietnia były informacje o bezpieczeństwie miasta w 2018 roku, informacje o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2018 rok oraz zmiany w budżecie. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji na lata 2018-2025.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2018 roku

Obszerną informację o ocenie stanu bezpieczeństwa w mieście przedstawił Komendant Powiatowy Policji. Z analizy wynika, że na poprawę stanu bezpieczeństwa miało wpływ rozbudowanie monitoringu miejskiego. Na terenie miasta najwięcej odnotowano zdarzeń kryminalnych – 346, kradzieży z włamaniem – 181 oraz kradzieży cudzych rzeczy – 85. Z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że na terenie miasta odnotowano 175 zdarzeń.

Na poprawę bezpieczeństwa w mieście wpływają także działania prewencyjne policjantów z Komendy Powiatowej. Są to spotkania organizowane z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz przedszkolach, przeprowadzanie debat w szkołach na terenie miasta o tematyce zagrożeń dopalaczami i narkotykami. Miasto Ostrów Mazowiecka czynnie włącza się w działania Komendy Powiatowej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętów potrzebnych do pełnienia służby, m. in. pojazdów. Na poprzedniej sesji Rada Miasta jednomyślnie przyjęła stanowisko ws. wsparcia działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na rzecz budowy nowej siedziby komendy powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Sukcesy miejskich jednostek kultury i sportu  

Oferta kulturalna i sportowa w Ostrowi Mazowieckiej ciągle się rozwija. Imponująco wygląda jej zakres i różnorodność. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z szeregu atrakcji, którą proponują Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dom Rodziny Pileckich oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Radni gratulowali burmistrzowi sukcesów, jakie osiągają miejskie jednostki kultury i sportu. Wyrazili szacunek oraz skierowali podziękowania dla dyrektorów i pracowników jednostek, którzy wkładają wiele pracy, poświęcenia i zaangażowania w tworzenie propozycji  form spędzania wolnego czasu w Ostrowi Mazowieckiej.

Skalę zainteresowania ofertą kulturalną i sportową najlepiej obrazują statystyki. Od początku działalności galerię Jatki odwiedziło ponad 6 tys. osób. W wydarzeniach organizowanych w 2018 roku przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich wzięło udział około 5 tys. uczestników. Miejska Biblioteka Publiczna odnotowała w zeszłym roku ponad 4,5 tys. czytelników. W imprezach proponowanych przez MBP wzięło udział ponad 7 tys. osób. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się oferta proponowana przez MOSiR. Odnotowano ponad 18 tys. wejść na lodowisko.

Zmiany w budżecie

Miasto może wystartować w dwóch konkursach na współfinansowanie budowy dróg lokalnych. Jednym z projektów, który Miasto chce zgłosić do konkursu jest kapitalny remont ulicy Kościuszki, zaś drugim jest dokończenie ulicy Łącznej. Zmiany w budżecie dotyczą również przesunięcia środków z roku 2019 na lata 2019-2020.

Gminny program rewitalizacji

Rada Miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025. Powstał on w oparciu o wyznaczenie obszaru części naszego miasta wymagającej najbardziej intensywnego wsparcia.  Ma na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych, jako jeden z fundamentów rozwoju zrównoważonego miasta. Przedstawia cele strategiczne, określające główne kierunki działań, najważniejszych dla dalszego rozwoju miasta. Strategicznie zakładamy rozwój Ostrowi Mazowieckiej, jako miasta organizującego i wspierającego działania na rzecz integracji i aktywizacji prospołecznej mieszkańców.

Głosowania Rady, nad poszczególnymi projektami uchwał, były wyjątkowo zgodne, wszystkie zgłoszone projekty przeszły bez zbędnej  dyskusji.

Ewelina Szczapa

Najbliższe wydarzenia

27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00