-A +A
22.01.2019
Biskup Tadeusz Bronakowski spotkał się z pracownikami oświaty

Tradycyjnie, spotkanie świąteczno-noworoczne rozpoczęło się wspólną mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, celebrowaną przez Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego. Udział w niej wzięli licznie zebrani pracownicy oświaty rejonu ostrowskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Następnie wszyscy zebrali się w budynku Starej Elektrowni. W klimat bożonarodzeniowej atmosfery, zaproszonych gości wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 krótkim montażem słowno-muzycznym.

Burmistrz Jerzy Bauer przywitał zebranych, podziękował za codzienny wysiłek wkładany w pracę na rzecz uczniów oraz podkreślił ważną rolę i zadania stojące przed szkołą i nauczycielami. Do podziękowań i życzeń dołączył wicestarosta Józef Rostkowski. Następnie ks. biskup zwrócił się do słuchaczy z apelem o podjęcie walki o duchową wolność Polaków, prezentując zebranym Narodowy Program Trzeźwości. Mówił o konieczności zachowania wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, w tym w szkołach.

Na zakończenie ks. Zbigniew Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Diecezji Łomżyńskiej rozdał wszystkim zebranym egzemplarze Narodowego Programu Trzeźwości.

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019 roku w Starej Elektrowni, przy ulicy 11 Listopada.

Dorota Ambroziak

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej