-A +A
22.11.2019
Bliska perspektywa remontu drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie Ostrowi Mazowieckiej

Gośćmi Burmistrza Miasta byli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Ostrołęka w Czerwinie. Podczas spotkania, które odbyło się  22 listopada, z  dyrektorem Rejonu Danutą Stefaniak rozmawiano o długo oczekiwanym remoncie drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku ulic 3 Maja (od skrzyżowania z ulicą Pocztową i Stanisława Duboisa), generała Stefana Grota Roweckiego i ulicy Lubiejewskiej.

Rozpoczęcie remontu drogi w Ostrowi kończy długie starania przedstawicieli miasta o dokończenie inwestycji na tym odcinku. Przedstawiciele MZDW zwrócili się z prośbą o współpracę. Burmistrz Jerzy Bauer zadeklarował pomoc w sprawach organizacyjnych dotyczących zadania. Współpraca samorządu miasta i MZDW zapewni sprawne przeprowadzenie inwestycji.

MZDW planuje realizację zadania na rok 2020. W ramach prac przewiduje się remont nawierzchni ulic wraz z chodnikami. Cała inwestycja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej.