-A +A
16.12.2015
Blisko 16 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu na 2016 rok

15 686 600 zł – wydatki w takiej kwocie przewiduje projekt budżetu Burmistrza na 2016 rok.

Ulice przewidziane do budowy:

 1. Traugutta
 2. Podstoczysko
 3. Żeromskiego
 4. Łączna
 5. Targowa
 6. Wiśniowa, parking
 7. Zachodnia
 8. Leśna
 9. Spacerowa
 10. Kameralna
 11. Rodziewiczówny
 12. Kukiela
 13. Saperska - Artyleryjska (I etap)
 14. Orzeszkowej
 15. Pasażerska
 16. Sportowa
 17. Rondo Pocztowa-Sikorskiego
 18. Bursztynowa, Bielska, Szpitalna z zaplanowaną kwotą wydatków 3.600.000 zł. – realizacja tego zadania zakłada pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 1 800 000,00 zł. Poza budową ulic przewiduje budowę 140 miejsc parkingowych przy Szpitalu.

Poza budową wyżej wymienionych ulic przewiduje się wykonanie 11 dokumentacji projektowych.

Ponadto w ramach realizacji zadań inwestycyjnych projekt budżetu na 2016 r. przewiduje:

 1. Nadbudowy i termomodernizacje budynków komunalnych,
 2. modernizację i remont infrastruktury drogowej osiedla Lubiejewska,
 3. obiekty sportowe:
  - siłownia na świeżym powietrzu,
  - lodowisko,
  - modernizacja stadionu,
  - termomodernizację budynku przy ul. Warchalskiego.

Projekt zakłada dbałość o dziedzictwo narodowe poprzez ochronę zabytków, inwestycje w zieleń miejską, wykupy gruntów, nowe punkty świetlne oraz inne wydatki służące rozwojowi infrastruktury. W ramach dziedzictwa historycznego planowany jest wykup domu rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego (zlokalizowanego przy Ogródku Jordanowskim). W perspektywie planuje się utworzenie w nim muzeum i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje dochody w wysokości 70 765 353,00 zł oraz wydatki wysokości 77 310 209,00 zł.

Ponadto miasto w ramach nowej perspektywy UE 2014-2020 zakłada pozyskanie środków zewnętrznych. Część wniosków zostało już przygotowanych.