-A +A
26.01.2017
Budżet miasta na 2017 rok został uchwalony

Rada Miasta 25 stycznia po raz drugi obradowała nad uchwałą budżetową na 2017 rok. Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja, której przysłuchiwali się licznie zebrani mieszkańcy Ostrowi. Przedstawiony przez burmistrza na grudniowej sesji budżet został uzupełniony o kilka zadań, które w formie autopoprawek trafiły do uchwały.

Proinwestycyjny budżet Ostrowi Mazowieckiej

Jak mówił burmistrz Jerzy Bauer budżet zawiera inwestycje zgłaszane zarówno przez radnych, jak i mieszkańców oraz wszystkie zadania wynikające z wieloletnich planów. – Ogromną częścią tego budżetu są inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Przeznaczamy też znaczne środki na budowę chodników – mówił burmistrz. Wprowadzając do uchwały autopoprawki burmistrz zapisał środki na przebudowę ul. 63 Roku (prawie 500 tys. zł w roku 2017, planując kolejne 500 tys. zł w roku 2018), którą przy udziale środków Miasta realizował będzie Powiat Ostrowski, przesunął 35 tys. zł przeznaczone na przebicie ul. Chełmońskiego na wykonanie dokumentacji dalszego odcinka ul. Bielskiej (w sumie przeznaczono na ten cel 65 tys. zł). Burmistrz poinformował też, że Miasto z planowanych wcześniej ponad 6 mln zł kredytu zaciągnęło zobowiązanie w kwocie 4 mln zł.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad uchwałą dyskutowali na temat zapisów w budżecie. Sporo uwagi poświęcili na omówienie potrzeby remontu ulic na osiedlu Lubiejewska oraz usprawnieniu ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Warchalskiego – ks. Sobotki. Zarówno burmistrz, jak i radni mówili o sukcesie w pozyskiwaniu środków na realizację zadań w sferze kultury na kwotę prawie 7 mln zł.  Przypomnijmy, że Miasto złożyło dwa projekty - „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” i „Kultura Pod Napięciem”. Obydwa uzyskały bardzo wysokie noty, zajmując drugą lokatę na kilkadziesiąt złożonych wniosków.

Radni zdecydowali o imiennym głosowaniu nad uchwałą budżetową. Za jej przyjęciem głosowało 11 radnych – Małgorzata Bartkiewicz, Jacek Golanko, Beata Herman, Bogusław Konrad, Robert Krajewski, Władysław Krzyżanowski, Zbigniew Krych, Krzysztof Laska, Mirosław Pędzich, Edward Podbielski, Roman Świedziński; 4 się wstrzymało - Stanisław Dylewski, Jerzy Pawluczuk, Andrzej Pęksa, Alina Rytelewska, 1 głos był przeciw – Anna Krajewska, 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu – Jolanta Kwiatkowska, Mariusz Kwiatkowski, Tadeusz Malec, Jacek Wilczyński, Mieczysław Równy.

Dziękując radnym za uchwalenie budżetu na 2017 rok, burmistrz zaprosił do wspólnego realizowania jego zapisów. Jak powiedział – to jest dobry proinwestycyjny budżet. Większość inwestycji to zgłoszenia Państwa radnych i mieszkańców. Jak podkreślał burmistrz budżet nie powinien być zaskoczeniem dla Rady Miasta, bo jest on wynikiem wspólnej pracy. – Każdy z nas, funkcjonariuszy publicznych może zdecydować czy chce przyłączyć się do dobrych spraw i dobrych zmian, czy też stać obok lub być przeciw – powiedział burmistrz. Zawsze, kiedy formułujecie Państwo wnioski, czy uwagi do budżetu, czy do mojej pracy, czy do pracy Urzędu, którym kieruję, zawsze są one traktowane z najwyższą powagą. Nie zawsze przyznam Państwu rację, bo mam swoje zdanie – dodał.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody tegorocznego budżetu miasta wyniosą 96.052.969,90 zł, zaś wydatki 105.817.817,90 zł.

Planowane zadania

Wśród zaplanowanych na 2017 rok zadań znajdą się m.in. kontynuacja budowy lodowiska z wielofunkcyjną powierzchnią całoroczną, koncepcja budowy szkoły i przedszkola, budowa ulic – Gosiewskiego, Leśna, Podstoczysko-Witaminowa, Wiatraczna, Wołodyjowskiego, Lechonia, Pogodna, Zachodnia, wykonanie dokumentacji na ulice – Lipowa-Sportowa, Na Polance, Piłsudskiego, Rodziewiczówny, Saperska, Sielska, Trębickiego (przebicie), budowa i modernizacja chodników, montaż nowych lamp ulicznych, modernizacja kina, realizacja zadań w zakresie kultury – ochrona zabytkowego budynku „Jatek” oraz „Kultura pod napięciem”, dofinansowanie budowy ulicy 63 Roku, realizacja zadań z I edycji Budżetu Obywatelskiego – „Topolowy zakątek” i oświetlenie kortów tenisowych.

Wśród zadań planowanych do realizacji w tym roku znajdą się również te, które były zapisane w budżecie z 2016 roku. Z uwagi na to, że są to tzw. wydatki niewygasające zostaną one zrealizowane do końca czerwca br. Wśród nich jest m.in. wykonanie dokumentacji na ulice – Kochanowskiego, Pasażerska, łącznik Kopernika-Targowa, Lechonia, Morcinka, Tetmajera, Pogodna, Matejki, Miszewskiego, dokumentacja na budowę ciągu drogowego Prusa-Lubiejewska, budowa ul. Saperskiej i Artyleryjskiej, budowa miejskiego parkingu publicznego przy ul. Rubinkowskiego, budowa zjazdu z ul. Małkińskiej, budowa siłowni na świeżym powietrzu. W wyniku połączenia wydatków niewygasających i zapisów w budżecie na ten rok wykonana zostanie modernizacja i remont osiedla Lubiejewska, przybudowa ulicy Zachodniej oraz parkingi przy ul. Wiśniowej.

W obradach uczestniczyli mieszkańcy, którzy przyszli by bronić swoich interesów. Wśród nich byli mieszkańcy osiedla Lubiejewska i ulicy Podstoczystko oraz właściciele ogródków działkowych „Stokrotka” zlokalizowanych w rejonie ulicy Cmentarnej. Ci ostatni chcieli przedstawić Radzie Miasta problem, jaki dotyczy ich i jednego z mieszkańców ulicy Chełmońskiego. Burmistrz obiecał przyjrzeć się bliżej tej sprawie i pomóc w zakończeniu sporów.

Najbliższe wydarzenia

22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 12:00
24
Kwietnia
Całodzienne