-A +A
28.04.2020
Budżet za 2019 rok z pozytywną opinią RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanego budżetu  Miasta za 2019 rok.

To bardzo dobra wiadomość.

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer podkreśla, że warto zwrócić uwagę na dwie informacje:

  • Wzrost dochodów podatkowych o 5,1 %
  • Zmniejszyły się zaległości w podatkach (w stosunku do roku 2018 roku) o 3,2 %.