-A +A
21.12.2019
Budowa ulicy Bukowej i Piaskowej w planach na kolejne lata

Do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęły petycje mieszkańców ulicy Piaskowej i Bukowej w sprawie ujęcia w planie inwestycji na 2020 rok budowy tych ulic.

Petycje zostały skierowane do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała, że budowa obu ulic jest zasadna. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta i zakres zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2020 r. postanowiła nie uwzględnić petycji w sprawie ujęcia w planie inwestycji na przyszły rok budowy ul. Piaskowej i ul. Bukowej.

Burmistrza Jerzy Bauer wyjaśnił, że w Ostrowi Mazowieckiej w pierwszej kolejności utwardzane są główne szlaki komunikacyjne, przez które przebiega największe natężenie ruchu drogowego. Ulica Piaskowa nie posiada połączenia z drogą utwardzoną oraz uregulowania stanu prawnego końcowego odcinka ulicy. Wnioski mieszkańców dotyczące obu ulic zostaną wzięte pod uwagę podczas tworzenia planu inwestycyjnego w kolejnych latach. Do tego czasu stan nawierzchni będzie poprawiany poprzez uzupełnianie ubytków kruszywem drogowym oraz wyrównywanie.

Przyjęte podczas sesji uchwały dostępne są na portalu www.ostrowmaz.esesja.pl

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00