-A +A
31.01.2020
Burmistrz Jerzy Bauer: dużo zrealizowanych inwestycji i apetyt na więcej …

Na łamach Bezpłatnego Tygodnika Regionalnego "Kurier-W" ukazał się wywiad z burmistrzem Jerzym Bauerem. Jego treść publikujemy poniżej.

Kurier W…: Lista zrealizowanych inwestycji w 2019 roku i przygotowanej dokumentacji na 2020 rok jest imponująca. Ostrów Mazowiecka jest liderem, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne pozyskiwane na konkretne działania w zakresie infrastruktury. Miasto otrzymało nagrody: Lider Zmian za rewitalizację Jatek oraz Przyjazna Gmina i Złote Godło QI za zróżnicowanie i jakość usług publicznych. Gratulujemy…

Burmistrz Jerzy Bauer: Jest to miłe wyróżnienie, ale również zobowiązanie do dalszej, ciężkiej pracy.

Kurier W…: Które z działań w mijającym roku uważa Pan za najważniejsze?

Burmistrz Jerzy Bauer: Realizujemy dużo przedsięwzięć w bardzo różnych obszarach. Czasem trudno je ze sobą porównywać, bo dla różnych grup mieszkańców są równie ważne. Stąd też najważniejsze jest to, że skutecznie kontynuujemy strategiczny plan rozpoczęty w mojej pierwszej kadencji. Jedną z jego podstaw jest finansowanie rozwoju Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o fundusze pomocowe polskiego rządu i UE.

Kurier W…: A gdzie konkretnie mieszkańcy miasta już korzystają z efektów pozyskania tych funduszy?

Minister Piotr Gliński odebrał klucze od wykonawcy budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich. fot. Barbara Siwek

Burmistrz Jerzy Bauer: Przykładów mamy wiele, ale wśród najbardziej oczywistych jest obszar kultury. Tylko z oferty JATEK skorzystało do tej pory 13 tysięcy osób, a ze Starej Elektrowni 15 tysięcy. Ponadto, do Elektrowni przenieśliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną na czas kapitalnego remontu jej głównej siedziby. Po remoncie zabytkowego budynku tam właśnie wróci Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych, natomiast w Elektrowni będzie funkcjonował Oddział dla Dzieci. Rewitalizacja obydwu obiektów z udziałem 70% środków UE rozwiązała nam problem braku powierzchni dla miejskich instytucji kultury.

Wśród największych wyzwań z jakimi zetknąłem się po objęciu funkcji burmistrza były drogi. To obszar bardzo niedoinwestowany, a jednocześnie kosztowny. Zdecydowałem się jednak na radyklane podniesienie nakładów na poprawę infrastruktury drogowej. Stąd już pod koniec mojej pierwszej kadencji podwoiliśmy środki finansowe na ten cel. Przykłady zrealizowanych ulic: Szpitalna – Bielska – Bursztynowa z ok.

140 miejscami parkingowymi przy szpitalu – zbudowane z udziałem ok. 50% środków rządowych, ze wsparciem na takim samym poziomie ul. Podstoczysko oraz ciąg ulic Modra – Bielska – Cyprysowa. Na budowę ulicy Łącznej pozyskaliśmy 70% środków rządowych.

Zrealizowaliśmy ponadto kilka innych ulic: Na Polance, II część Sielskiej, Saperską, czy ul. Żale, wspólnie z gminą Ostrów Mazowiecka. Zmodernizowaliśmy część nawierzchni asfaltowych na ulicach: 3 Maja, Białej, Szkolnej, Lipowej, Gęsiej, Brokowskiej, Pl. Waryńskiego.

Miejska biblioteka funkcjonuje obecnie w Starej Elektrowni na czas remontu zabytkowego budynku. Po remoncie w Elektrowni pozostanie Oddział dla Dzieci.

Kurier W…: Mamy przykłady z obszaru kultury i inwestycji drogowych. W jakich innych aspektach mieszkańcy korzystają z efektów wsparcia środkami pomocowymi?

Burmistrz Jerzy Bauer: Duże zmiany i wsparcie nastąpiło w polityce senioralnej i pomocy społecznej. Pozyskaliśmy środki finansowe na program SENIOR+ i dzięki temu przygotowaliśmy lokal dla seniorów w budynku przy ul. 3 Maja 57, gdzie również realizujemy zupełnie nowy projekt w Ostrowi Mazowieckiej – Kuchnię Miejską. Dzięki temu możemy zamienić część świadczeń pieniężnych na posiłki.

W obszarze aktywizacji bezrobotnych, usług opiekuńczych i organizacji pomocy społecznej pozyskaliśmy ponad 3 mln złotych dla MOPS.

Dodatkowo, rozpoczęliśmy organizowanie przyjaznych, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych do rodzinnego spędzania czasu. Z udziałem środków ministerstwa powstały dwie otwarte strefy aktywności – na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej i na Wójtówce, przy ul. Szkolnej. Ogółem zrealizowaliśmy sześć takich stref.

Kurier W…: Dzięki szerokiemu wykorzystaniu funduszy pomocowych wiele dziedzin życia codziennego w Ostrowi zyskało nową jakość. Czy widać wśród mieszkańców zwiększoną potrzebę korzystania z lepszej oferty.

Burmistrz Jerzy Bauer: Korzystając z nowej infrastruktury, MOSiR i MDK mogły wyraźnie wzbogacić swoją ofertę. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się lodowisko.

W pierwszym sezonie odnotowaliśmy ok. 20 tysięcy wejść. Obecny sezon jest równie dobry pod tym względem.

Trafionym pomysłem okazała się budowa dwóch nowych torów dla dzieci i młodzieży w kręgielni MOSiR. Stała się ona miejscem spotkań rodzinnych i towarzyskich.

Modernizacja Kina OSTROVIA z udziałem środków Ministerstwa Kultury zwiększyła trzykrotnie liczbę osób, które skorzystały z kina. Mimo dwóch miesięcy remontu w sumie było to ponad 36 tysięcy widzów. Wzrost w korzystaniu z płatnych zajęć MDK był również znaczący o ok. 70% i wyniósł 1018 osób w grudniu 2019, przy 601 w 2016. Chcę podkreślić duże zaangażowanie kadry menedżerskiej i pracowników wszystkich naszych instytucji. Dzięki współpracy możliwe jest pełne wykorzystanie potencjału Ostrowi Mazowieckiej. Świadczyć o tym mogą również zorganizowane imprezy masowe gromadzące tysiące osób.

Kurier W…: Czy możemy się spodziewać podobnego tempa realizacji inwestycji w roku 2020 i następnych latach?

Burmistrz Jerzy Bauer: Prace nad poprawą infrastruktury w mieście trwają cały czas. Część inwestycji jest rozłożona w czasie. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dalej jest na wysokim poziomie, więc aplikujemy tam, gdzie możemy zaangażować środki zewnętrzne.

Zamówiliśmy dokumentacje projektowe na ulice: Kawaleryjską, drogę KDD 276, drogę KDL 19, Różaną, Sikorskiego, Spokojną, Srebrną, Działkową, Olszynową, przedłużenie Wyspiańskiego oraz na tzw. przebicie do ul. Trębickiego.

Złożyliśmy wnioski w konkursie Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic Prusa i Lubiejewskiej z rondem przy Sądzie oraz na ulicę Najmoły. Rozpoczynamy przebudowę Kościuszki, z sygnalizacją świetlną przy Liceum Ogólnokształcącym, z 70% udziałem środków rządowych.

Rozpoczęliśmy również termomodernizację trzech budynków: Szkoły Podstawowej Nr 4, MOSiR przy ul. Warchalskiego, Centrum Integracji Społecznej przy Chopina, z udziałem 50% środków UE.

Kurier W…: W roku 2020 rozpocznie się w Ostrowi budowa nowej szkoły? Jak wygląda sytuacja przy realizacji tej inwestycji?

Burmistrz Jerzy Bauer: Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję budowy szkoły i przedszkola oraz kupiliśmy działkę konieczną do tej inwestycji.

Kurier W…: Kilka wydarzeń w Ostrowi Mazowieckiej jest już tradycją, obserwujemy kolejne edycje, np. Ostrowskiego Forum Rozwoju, w jakim kierunku to zmierza?

Burmistrz Jerzy Bauer: Zrealizowaliśmy szereg imprez o wysokiej jakości i z bardzo dużą frekwencją. Przykładem może być dwudniowe V Ostrowskie Forum Rozwoju „W kierunku nowych możliwości”. Ciekawe, merytoryczne spotkanie w szerokim gronie osób, które podobnie patrzą na problemy samorządu, czy gospodarkę. Podczas tegorocznego forum rozmawialiśmy na temat budowy „Via Baltica”, dzięki której pojawią się nowe możliwości dla transportu oraz o naszej lokalizacji i lepszym jej wykorzystaniu. Natomiast podczas Młodzieżowego Forum Rozwoju zaprezentowano pomysły skierowane do młodych ludzi, dyskutowano, m.in. na temat zawodów przyszłości.

Ostrowskie Forum Rozwoju odbyło się po raz piąty. Drugi dzień skierowany był do młodzieży i poświęcony zawodom przyszłości i przedsiębiorczości. fot. Barbara Siwek

Kurier W…: Nowe działania, których wspólnym mianownikiem jest inwestycja w kapitał społeczny. Dlaczego jest to tak ważne dla rozwoju miasta?

Burmistrz Jerzy Bauer: Naszym celem jest to, aby mieszkańcy czuli się dobrze w swoim mieście. Tak szeroka oferta kulturalna, sportowa, czy w zakresie pomocy społecznej ma motywować do pozostania w Ostrowi lub do przybycia i zamieszkania w naszym mieście. Istotny jest również aspekt edukacji, myślenie o edukacji młodych ludzi w kwestii zmian na rynku pracy. Dlatego angażujemy się w projekty, które lepiej dostosują ofertę kształcenia do wymogów rynku pracy.

Wspólnie z powiatem ostrowskim i gminą Ostrów Mazowiecka rozpoczęliśmy nowy etap promowania kształcenia zawodowego wśród młodzieży szkół podstawowych. Podpisaliśmy porozumienie w tym zakresie z firmą ROLSTAL, ALPLA i SCHNEIDER.

Rośnie liczba budowanych mieszkań. W sumie, w ciągu kilku lat przybędzie w Ostrowi znacznie powyżej 500 mieszkań. To realny dowód na rozwój gospodarczy naszego miasta.

Kurier W…: Czy Ostrów Mazowiecka jest eko?

Burmistrz Jerzy Bauer: Kontynuowaliśmy program elektromobilności, m.in. poprzez wynajem skuterów i hulajnóg elektrycznych oraz porozumienie z PGE Nowa Energia w sprawie montażu 3 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Dzięki współpracy z Ministrem Środowiska, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Infrastruktury uruchomiliśmy oczyszczanie środowiska po byłej nasycalni przez PKP oraz szeroką diagnozę sytuacji wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Kurier W…: W Ostrowi Mazowieckiej od lat ważny jest też sport.

Burmistrz Jerzy Bauer: Kontynuujemy projekt oddziałów sportowych. W ostatnim czasie gościliśmy prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki oraz wiceprezesa i dyrektora ds. sportowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Spotkanie zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami i ustabilizuje realizację już rozpoczętych przedsięwzięć. Częścią naszego planu rozwoju sportu jest już rozpoczęta przebudowa stadionu miejskiego: nawodnienie murawy, oświetlenie, tartan na bieżni, infrastruktura do skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż, pchnięcia kulą i rzutu oszczepem – z 70% udziałem środków zewnętrznych, w tym 50% rządowych i 20% powiatu ostrowskiego.

Kurier W…: Na jakie wydarzenie czeka Pan w 2020?

Burmistrz Jerzy Bauer: GDDKiA rozstrzygnęła pod koniec roku drugi przetarg na budowę ostrowskiego odcinka Via Baltica. Mam nadzieję, że rok 2020 będzie czasem szybkich przygotowań do realizacji tej wielkiej inwestycji, gdyż tylko po jej budowie możliwa będzie realizacja tzw. małej obwodnicy Ostrowi. Będzie to fragment drogi wojewódzkiej 627 łączącej ul. Małkińską z węzłem Podborze.

Czekamy również na oficjalne otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Etap budowy został zakończony uroczystością z udziałem Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego w październiku. Trwają prace nad wystawą stałą. Przypomnę, że nowy pawilon Muzeum został w 100% sfinansowany ze środków MKiDN, a na rewitalizację oryginalnego domu Marii Pileckiej z d. Ostrowskiej zdobyliśmy 70% środków UE.

Inną, bardzo kosztowną i trudną pod względem organizacyjnym sprawą są ścieżki rowerowe. To inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, od rowerzystów począwszy, poprzez rodziców z dziećmi w wózkach, a na kierowcach samochodów kończąc. Realizujemy największy na Mazowszu projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych z udziałem ponad 60% środków UE. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem i na koniec roku 2020 ścieżki będą gotowe.

Kurier W…: Dziękujemy za rozmowę.

Z Jerzym Bauerem burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej rozmawiała Janina Czerwińska KURIER W… – Tygodnik regionalny.

Zdjęcia: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Wywiad dostępny jest na stronie www.kurier-w.pl