-A +A
21.06.2019
Burmistrz Jerzy Bauer otrzymał absolutorium

Głównym punktem porządku obrad VIII sesji Rady Miasta było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzemu Bauerowi. Wcześniej radni zapoznali się z informacjami o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta oraz obszernym raportem o stanie miasta za 2018 rok.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta Ostrów Mazowiecka oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Jerzemu Bauerowi absolutorium za 2018 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 10 wstrzymało się od głosu.

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
18
Sierpnia
godz. 13:00
22
Sierpnia
godz. 08:30
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00