-A +A
09.12.2014
Burmistrz Jerzy Bauer złożył ślubowanie

Obejmując urząd burmistrza miasta Ostrowi Mazowieckiej, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. – Tymi słowami Jerzy Bauer rozpoczął pracę jako nowy burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.

Burmistrz Jerzy Bauer w swoim wystąpieniu zauważył, że moment dokonania obsad funkcji pełnionych przez radnych miejskich, kończy konstytuowanie się samorządu ostrowskiego. Nowy burmistrz podziękował wyborcom za udział w wyborach, najbliższym współpracownikom za wsparcie w kampanii, a przede wszystkim za wsparcie żony i dzieci. Podziękował również rywalom ubiegającym się o stanowisko burmistrza i komisjom wyborczym.

Burmistrz zapewnił, że deklaracje z kampanii wyborczej będą realizowane. Zwrócił przy tym uwagę na sytuację gospodarczą kraju, która jest nie bez wpływu na sytuację gospodarczą w mieście. Wskazał problem pracy, niskich zarobków i dostępu do szkolnictwa wyższego, jako obszary wymagające poprawy. Zaprosił do współpracy wszystkie lokalne samorządy, przedsiębiorstwa i przedstawicieli nauki, wychodząc z inicjatywą powołania ostrowskiego forum ekonomicznego.

Nowy wiceburmistrz

Burmistrz na stanowisko swojego zastępcy wskazał Zbigniewa Chrupka oraz poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza. Za dotychczasową pracę podziękował wiceburmistrz Danucie Janusz oraz sekretarzowi Tadeuszowi Legackiemu.

Podziękowania i gratulacje

Licznie przybyli goście zgodnie życzyli nowemu burmistrzowi sukcesów, które jednocześnie zapewnią sukces Ostrowi Mazowieckiej w postaci rozwoju. Ustępujący burmistrz Władysław Krzyżanowski podziękował społeczności za wsparcie w burzliwym okresie, w jakim sprawował urząd, podziękował również pracownikom urzędu i jednostek miejskich, których pożegnał symbolicznym kwiatem. Nowemu burmistrzowi życzył sukcesu i realizacji marzeń, które jak zaznaczył – są dla dobra Ostrowi Mazowieckiej.

Na uroczystość ślubowania burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka przybyli m.in. poseł Henryk Kowalczyk, senator Robert Mamątow, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów m.in. starosta z zastępcą, radni powiatu, burmistrzowie poprzednich kadencji, pracownicy urzędu miasta, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi i dyrektorzy miejskich jednostek, mieszkańcy miasta.

Rada Miasta ukonstytuowana

Miejscy radni dokonali ostatecznego przydziału funkcji. Drugim wiceprzewodniczącym rady miasta wybrany został radny Krzysztof Laska, na kandydaturę którego głosowało 16 radnych, 2 wstrzymało się, 1 głos był nieważny. Radni dokonali również przydziałów do komisji stałych radych miasta i wyboru ich przewodniczących. Ślubowanie złożyło również dwóch radnych, którzy nie byli obecni na poprzednich obradach, czyli radna Beata Herman oraz burmistrz poprzedniej kadencji, a obecnie radny Władysław Krzyżanowski.

Uchwała radnych w sprawie zarobków burmistrza

Miejscy radni podjęli również uchwałę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, wszyscy głosowali „za”. Nowe zarobki burmistrza to:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5600,00 zł
  2. Dodatek funkcyjny w wysokości 2000,00 zł
  3. Dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Najbliższe wydarzenia

06
Sierpnia
godz. 10:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00