-A +A
29.09.2019
Burmistrz na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2019

V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019 w Siedlcach to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” temat bardzo szeroko pozwalał wypowiedzieć się na temat różnego postrzegania pojęcia bezpieczeństwa. Przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu w ramach zaplanowanych debat prowadzili dyskusje na temat zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kontem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni szczytu: Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez rząd i samorządy. Burmistrz miasta Jerzy Bauer w panelu: „Samorząd Lokalny” przedstawił realizowane z powodzeniem w naszym mieści projekty dotyczące termomodernizacji, ścieżek pieszo-rowerowych i elektro mobilności. Była to kolejna okazja, aby pokazać dokonania Ostrowi Mazowieckiej oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat działań podejmowanych przez samorząd.