-A +A
27.07.2016
Chcesz coś zmienić? Zaproponuj projekt!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji miasta Ostrów Mazowiecka. Przeprowadziliśmy już diagnozę stanu istniejącego w różnych aspektach. Została ona zaprezentowana podczas otwartego spotkania informacyjnego w dniu 7 lipca 2016r. a jej wyniki zostały również przeanalizowane podczas warsztatów z mieszkańcami.

Obecnie trwają prace nad wyznaczeniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Macie Państwo w tej chwili możliwość zgłaszania swoich uwag do przebiegu granic tych obszarów. Zostaną one uwzględnione w przygotowaniu ostatecznej wersji przebiegu granic obu obszarów. Macie Państwo również możliwość przedstawienia swoich pomysłów na przedsięwzięcia, które powinny według Państwa, zostać w naszym mieście zrealizowane. Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji jest niezmiernie istotne ze względu na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań w nim zapisanych.

Link do formularzy:

http://www.ostrow.47.pl/rewitalizacja/

Swoją opinię możecie Państwo wyrazić wypełniając formularze: w wersji elektronicznej, przesłać wypełniony formularz na adres e-mail: rewitalizacja@ostrowmaz.pl lub złozyć w wersji papierowej w kancelarii Urzędiu Miasta. Formularze dostepne są w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania opinii upływa 31 lipca 2016 r. Każda opinia jest bardzo cenna.

Formularze do pobrania:

1. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu

2. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00