-A +A
09.03.2017
Ciąg dalszy prac nad rewitalizacją naszego miasta

Zakończyliśmy część planistyczną ożywienia Ostrowi Mazowieckiej. Gminny Program Rewitalizacji został uchwalony przez Radę Miasta i zaczynamy wdrażać plan w życie.

Aby zapewnić prawidłowe realizowanie tego procesu zostanie powołany Komitet Rewitalizacji. Będzie on stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Ostrów Mazowiecka w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta.

Od 8 marca do 8 kwietnia prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Poniżej znajduje się link do projektu Uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji.

W projekcie Uchwały znajduje się załącznik z proponowanym regulaminem zasad wyznaczenia składu i zasad działania Komitetu. Drugi załącznik zawiera formularz konsultacyjny do projektu Uchwały. Po zapoznaniu się z projektem regulaminu prosimy o wypisanie uwag do niego w formularzu i skierowanie go do Urzędu Miasta poprzez:
1) drogę pocztową na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
2) osobiście w kancelarii Urzędu Miasta,
3) podpisany i zeskanowany dokument drogą mailową na adres: rewitalizacja@ostrowmaz.pl

Dodatkowo zapraszamy Państwa na spotkanie i debatę konsultacyjną.

  • spotkanie z interesariuszami w dniu 16 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 16:00,
  • debata w dniu 16 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 17:30.

Zostaną przedstawione zadania Komitetu i proponowany sposób jego funkcjonowania. Debata będzie miała charakter otwarty, przekażemy wszelkie informacje dotyczące pracy nad rewitalizacją i odpowiemy na zadane pytania.

Wspólnie stwórzmy Komitet Rewitalizacji, wspólnie stwórzmy przyszłość naszego miasta.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
projekt_uchwaly.pdf224.37 KB
zalacznik_nr_2_formularz.doc23 KB
Data wydarzenia: 
16-03-2017 16:00
Adres wydarzenia: 
Ratusz Miejski, ul. 3 Maja 66
Organizator: 
Miasto Ostrów Mazowiecka

Najbliższe wydarzenia

25
Czerwca
godz. 13:00