-A +A
28.08.2019
Członkowie zarządu ROD „Mazowsze” na spotkaniu u Burmistrza

Rozwój Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mazowsze” przy ul. Sikorskiego był celem wizyty członków jego Zarządu u burmistrza Jerzego Bauera.

Zarząd poinformował Burmistrza o roli, jaką pełnią ogródki działkowe w miejskim ekosystemie i jak ważne są dla osób, które z nich korzystają. Po kilku dziesięcioleciach funkcjonowania ROD „Mazowsze” kolejne pokolenie staje się użytkownikiem działek. Zmieniają się standardy, oczekiwania oraz koszty funkcjonowania. Problemem jest też to, że nie wszyscy działkowicze angażują się w sprawy ROD i nie wszyscy chcą brać odpowiedzialność za jego dobre działanie.

Zarząd zaproponował Burmistrzowi współpracę i zwrócił się o pomoc ze strony Miasta w utrzymaniu tego terenu, jako oazy zieleni i bezpiecznego spędzania czasu.

W spotkaniu z burmistrzem Jerzym Bauerem udział wzięli: Bogdan Jamiołkowski – prezes zarządu ROD „Mazowsze”, Stanisław Bębenek – wiceprezes zarządu, Barbara Jarzębska – sekretarz oraz Teresa Nowak – skarbnik. Spotkanie miało miejsce 27 sierpnia.