-A +A
29.03.2018
Debata profilaktyczna o narkotykach i dopalaczach

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się debata profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. W spotkaniu, które miało miejsce 22 marca, wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji Rafał Zęgota, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, młodzież z Centrum Kształcenia Rolniczego w Lubiejewie wraz z opiekunami oraz uczniowie klas VII, II i III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2.

Debatę rozpoczęła dyrektor szkoły Dorota Brzostek, która wyjaśniła zebranym, że spotkanie jest elementem kampanii „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”, której inicjatorami jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Ponadto zamiarem inicjatorów kampanii jest kształtowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej dotyczącej negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.

Moderatorem prowadzonej debaty była psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej i jednocześnie psycholog szkolny, Iwona Stachowiak.

Pierwszym punktem programu była prelekcja połączona z występem muzycznym nauczyciela i wychowawcy szkoły Michała Chojnowskiego. W wystąpieniu uwzględniono przypadki uzależnień muzyków od substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na życie i zdrowie ludzkie. Następnym punktem debaty był spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Lubiejewie.

W dalszej części spotkania głos zabrał st. sierż. Łukasz Kuliś z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, który przedstawił treści profilaktyczne związane z bezpieczeństwem uczniów i odpowiedzialnością karną nieletnich. W czasie debaty uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które zgromadzeni na sali specjaliści udzielali odpowiedzi. Głos zabrał także dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji Rafał Zęgota, który skierował do młodzieży informacje dotyczące spędzania wolnego czasu. Debatę zakończyło wystąpienie pedagoga szkolnego Jolanty Kobus, która przedstawiła działania profilaktyczne realizowane na terenie szkoły.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2, red. Ewelina Szczapa