-A +A
22.03.2019
Dialog Pokoleń: delegacja z Ostrowi na konferencji naukowej w BUW

Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli w konferencji naukowej DIALOG POKOLEŃ. Organizatorami konferencji, która odbyła się 18 marca było Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego. Uczestnicy konferencji zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz obejrzeli wystawę fotograficzną „Słowa ocalone od zapomnienia”. Pani prof. Barbara Falińska opowiedziała o roli szkół w ocalaniu przeszłości języka i kultury ludowej. Jedną z atrakcji konferencji były gry i zabawy językowe przygotowane przez studentów Wydziału Polonistyki. W programie znalazło się również I Dyktando „Dialogu pokoleń”. Następnie ciekawe referaty wygłosiły prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak oraz Urszula Kowalczuk. Na zakończenie poniedziałkowej konferencji ogłoszono wyniki Dyktanda oraz wręczono nagrody zwycięzcom.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej