-A +A
24.11.2020
Do kiedy opłata za odpady z nieruchomości rekreacyjnych?

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W lutym br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta. Uchwała wprowadziła także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Konieczne było określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta 18 listopada br., opłaty za gospodarowanie odpadami ze wspomnianych nieruchomości należy wnosić do 15 września z góry za dany rok, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

fot. freepik.com

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta