-A +A
13.03.2019
Dobiegła końca IV kadencja Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Sportu. W posiedzeniu wziął udział m.in. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer oraz Przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski.

Zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel przedstawił zebranym sprawozdanie z dwuletniej działalności Rady Sportu. Podziękował pozostałym członkom Rady za zaangażowanie oraz owocną współpracę. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Miasta podkreślając, jak ważną rolę pełni sport w życiu społecznym. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój kultury fizycznej w Ostrowi Mazowieckiej, za włożony trud, determinację, poświęcony czas i dobrą współpracę. Członkom Rady Sportu wręczył podziękowania. Burmistrz Miasta zaprosił obecnych na spotkaniu członków Rady do dalszej współpracy, w kolejnej V kadencji. Ostatnie posiedzenie Rady Sportu odbyło się 12 marca.

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej