-A +A
26.10.2017
Dofinansowanie na wymianę pieca na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że prowadzony jest nabór na 2018 rok wniosków na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach realizacji programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni".
Dofinansowaniem w formie dotacji do 75% kosztów zakupu pieca (nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta) mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę kotłów opalanych węglem  na opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą oraz zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.
Wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr 7), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku wymiany na piec opalany gazem należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyłączenie budynku do sieci gazowej.
Do pobrania: formularz wniosku o dofinansowanie wraz z oświadczeniem (dostępny również w siedzibie Urzędu Miasta pokój nr 7).
Dodatkowych informacji związanych z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 29 6795438 oraz w pokoju nr 7.
Warunkiem przyznania dotacji jest wpłata wkładu własnego w wysokości 25 % wartości kotła.
Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym tj. paleniska na węgiel, drzewo lub ekogroszek.
Dofinansowaniem objęty jest wyłącznie koszt zakupu kotła z zasobnikiem c.w.u., podajnikiem oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu). Program wyklucza możliwość dofinansowania demontażu starej instalacji źródła ciepła, montażu nowo zakupionego kotła oraz modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
Na nieruchomości, na której będzie wymieniany kocioł nie może być prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza. Wnioskodawca zobowiązany jest do eksploatowania pieca c.o. przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty jego zainstalowania. Nowy piec musi być jedynym źródłem ciepła w budynku.
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Do pobrania - Wniosek na wymianę kotła (doc)