-A +A
13.02.2018
Dofinansowanie projektów prac badawczo-rozwojowych

Do 28 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Specjalna pula środków (400 mln zł) w ramach konkursu jest dedykowana miastom średnim. Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie internetowej: http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-4/.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów prowadzą spotkania informacyjne związane z funduszami europejskimi na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.mazowia.eu

Linki dotyczące funduszy europejskich:

Strona MJWPU

http://mazowia.eu/

Portal RPO WM 2014-2020

http://funduszedlamazowsza.eu

Szkolenia MJWPU

http://mazowia.eu/szkolenia/

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

http://pokl.mazowia.eu/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
http://rpo.mazowia.eu/  

Fan Mazowia

http://fan.mazowia.eu/

Strona Ministerstwa Rozwoju

http://mr.gov.pl

Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju

http://funduszeeuropejskie.gov.pl//

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego

http://mazovia.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

http://rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020 

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy

http://www.wup.mazowsze.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl//

źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Najbliższe wydarzenia

26
Września
od 26.09 do 27.09
26
Września
godz. 14:00
27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta