-A +A
09.09.2020
Doroczna odprawa w Ostrowi Mazowieckiej

W hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się narada z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), szkół specjalnych i placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego. 

Odprawę przygotował Michał Giers dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jej część merytoryczną poprowadzili Bożena Jaskólska - wizytator i Marian Grzegorczyk - starszy wizytator z Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz plan na rozpoczynający się rok szkolny. 

Omówione zostały zmiany w prawie oświatowym oraz zasady działania organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. 

Opiniowano również zmiany do arkusza organizacji szkół/placówek na rozpoczęty rok szkolny. 

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował za sprawne przygotowanie i rozpoczęcie roku szkolnego w warunkach pandemii. Życzył wytrwałości, zrozumienia i ludzkiej życzliwości w nowym roku szkolnym. 

Najbliższe wydarzenia

26
Września
od 26.09 do 27.09
26
Września
godz. 14:00
27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta