-A +A
09.09.2020
Doroczna odprawa w Ostrowi Mazowieckiej

W hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się narada z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), szkół specjalnych i placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego. 

Odprawę przygotował Michał Giers dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jej część merytoryczną poprowadzili Bożena Jaskólska - wizytator i Marian Grzegorczyk - starszy wizytator z Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz plan na rozpoczynający się rok szkolny. 

Omówione zostały zmiany w prawie oświatowym oraz zasady działania organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. 

Opiniowano również zmiany do arkusza organizacji szkół/placówek na rozpoczęty rok szkolny. 

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował za sprawne przygotowanie i rozpoczęcie roku szkolnego w warunkach pandemii. Życzył wytrwałości, zrozumienia i ludzkiej życzliwości w nowym roku szkolnym.