-A +A
16.07.2014
Dotacja dla świetlicy socjoterapeutycznej
Z radością informujemy, że pozyskaliśmy dotację w wysokości 40 000 złotych w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica- Dzieci -Praca”.
 
Dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (w tym laptopy, meble, atlas wielostanowiskowy oraz inne artykuły sportowe), wyjazd profilaktyczno – krajoznawczy i imprezy edukacyjno – kulturalne dla podopiecznych świetlicy i ich rodzin.
 
Dotacja zapewne wpłynie na podniesienie komfortu przebywania w placówce oraz rozszerzy ofertę zajęć, a wycieczka krajoznawcza i inne przedsięwzięcia pozwolą na zintegrowanie wychowanków jak również na zwiększenie zainteresowania świetlicą wśród społeczności lokalnej.