-A +A
28.06.2018
Dotacja rządowa na rozbudowę ulicy Podstoczysko i Witaminowej

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dotację na rozbudowę ul. Podstoczysko i ul. Witaminowej w wysokości 1 234 803 zł. w  ramach wieloletniego rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dzisiaj w Warszawie burmistrz Jerzy Bauer podpisał w tej sprawie umowę z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP, Michał Góras, Szef Gabinetu Politycznego MKiDN, Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji MUW, Marek Szymański, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW oraz przedsawiciele samorządów, które otrzymały dotację.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. Priorytetami programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych, a także parametrów użytkowych dróg oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Najbliższe wydarzenia

27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
30
Września
godz. 14:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
od 09.11 do 10.11
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta