-A +A
06.09.2020
Drzewa na ulicy 3 Maja zostają

Podczas projektowania remontu drogi wojewódzkiej nr 627 udało się dojść do porozumienia i zminimalizować planowaną wycinkę drzew przy ulicy 3 Maja. 

W wyniku wielu rozmów i ostatecznego porozumienia burmistrza miasta Jerzego Bauera z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich drzewa na ulicy 3 Maja pozostaną. Wstępnie wszystkie drzewa były przeznaczone do wycinki. Ze względu na bezpieczeństwo i profilowanie zjazdu w ulicę 11 Listopada, jedno drzewo będzie wycięte.