-A +A
21.05.2019
Dwieście lat Dostojnej Jubilatce!

Rocznicę swoich setnych urodzin obchodziła 10 maja mieszkanka naszego miasta Pani Stanisława Makowska. Dostojną Jubilatkę w dniu urodzin odwiedziła delegacja miejskiego i wojewódzkiego samorządu – Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, Zastępca Kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Agnieszka Krupińska, Przedstawicielki Inspektoratu ZUS Jowita Piórkowska i Sylwia Stepnowska oraz najbliższa rodzina Pani Stanisławy.

Po przekazaniu życzeń, gratulacji i prezentów wszyscy zebrani odśpiewali Dostojnej Jubilatce głośne "Dwieście Lat" i wznieśli toast za Jej zdrowie. Spotkanie przy jubileuszowym torcie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Uroczystości takie jak ta utwierdzają w przekonaniu, że życie człowieka jest ogromną wartością. Ludzie, którzy przeżyli cały wiek są ogromną skarbnicą wiedzy dla następnych pokoleń i zasługują na ogromny szacunek całego społeczeństwa.