-A +A
19.07.2019
Dwie osoby z Ostrowi ławnikami Sądu Najwyższego

Zgodnie z Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. na funkcję ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji wybrane zostały dwie osoby z Ostrowi Mazowieckiej. Zostali nimi: Agnieszka Ewa Kaczmarek i Mariusz Wilczyński. Obydwoje złożyli już ślubowanie.

Agnieszka Ewa Kaczmarek pracuje jako kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Studia ekonomiczne ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Prawa Europejskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kulturą na UKSW w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne.  W latach 2012- 2015 była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, jest kuratorem społecznym Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Ostrowi Mazowieckiej. Jest Członek Zarządu Stowarzyszenia Koła Wychowanków przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, współtwórczynią „Spacerku po Ostrowi”, cyklu gawęd prowadzonych przez Ryszarda Ejchelkrauta w ostrowskiej bibliotece, autorką „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej” (2016 r.) Szczęśliwa matka dwójki dorosłych dzieci. Czas wolny spędza w teatrze i w kinie. Szczególne zainteresowania to czytelnictwo i podróże.

 Mariusz Wilczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz prawnicze. Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości, studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Ekonomiczny w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw oraz afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie na Wydziale Prawa. Dodatkowo ukończył kurs przeznaczony dla głównych księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (od 2004 roku jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia) a także studium dla doradców podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, po którym to studium zdał pisemny egzamin na doradcę podatkowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. W chwili obecnej czynnie pracuje zawodowo, a jego praca związana jest ściśle z posiadanym wykształceniem. Rozpoczął edukację na studiach pedagogicznych celem uzyskania kompetencji do pracy z młodzieżą. Jest honorowym dawcą krwi, a jego zainteresowania w sferze prywatnej związane są w głównej mierze ze sportem (członek Stowarzyszenia Ostrów Biega): bieganie i jazda na rowerze w terenach leśnych oraz strzelectwo sportowe), z wędrówkami po górach, czytaniem książek, jazdą na motorze turystycznym, sportami motorowodnymi (posiada patent sternika motorowodnego), tresurą psów „pracujących”, oraz pomocą charytatywną. Przed senacką komisją praw człowieka, praworządności i petycji na zadane pytanie dlaczego stara się o funkcję Ławnika Sądu Najwyższego odpowiedział, iż głównym motywem była możliwość podniesienia kwalifikacji w trakcie pracy w środowisku prawniczym z osobami z doświadczeniem w tym zakresie na szczeblu Sądu Najwyższego oraz chęć niesienia pomocy innym. Zadeklarował, że przysługujące mu wynagrodzenie ławnika przeznaczy na cele charytatywne.

fot. główne: www.sn.pl

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne