-A +A
05.02.2020
Dwie prestiżowe nominacje dla Miasta

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało nominacje do tytułu: Najwyższa Jakość QI 2020 i Turystyczny Produkt Roku 2020.

Najwyższa Jakość QI jest przedsięwzięciem skierowanym do działających w Polsce instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Od wielu lat patronat nad Programem sprawują Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Miasto Ostrów Mazowiecka kilkakrotnie zostało nagradzane tytułem Najwyższa Jakość QI: w 2017 roku w kategorii QI PRODUCT za Ostrowskie Forum Rozwoju, w 2018 i 2019 roku w kategorii QI SERVICES za jakość usług dla mieszkańców oraz w 2019 roku nagrodą specjalną Perłą QI. W tym roku Miasto otrzymało kolejną nominację do tytułu Najwyższa Jakość QI przyznaną przez redakcję Forum Biznesu.

Po raz pierwszy zaś zostało nominowane do tytułu Turystyczny Produkt Roku 2020 za skuteczną realizację idei powołania do życia instytucji kultury Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

Program ma za zadanie wskazywanie usług i produktów z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów. Program i znak Turystyczny Produkt Roku ma wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty z branży turystycznej.