-A +A
22.07.2020
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego o remoncie na ul. Kościuszki

Sylwia Katarzyna Kos Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego o remoncie na ulicy Kościuszki. Remont ulicy Kościuszki przebiega zgodnie z planem. Przewidziane zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.