-A +A
01.10.2020
Działalność placówek POZ jednym z tematów sesji Rady Miasta

Rada Miasta zapoznała się z informacjami na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji, która odbyła się 30 września radni przyjęli informacje z działalności za 2019 rok trzech placówek z terenu miasta. Informacje złożyli: Powiatowa Przychodnia Zdrowia, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Serducho”.

Placówki świadczą swoje usługi na rzecz pacjentów z Ostrowi Mazowieckiej, ale też z terenu całego powiatu ostrowskiego. Z informacji przedstawionych przez placówki wynika, że najwięcej pacjentów odnotował NZOZ „Zdrowie” - 13 830 osób, następnie Powiatowa Przychodnia Zdrowia - 12 089 osób oraz NZOZ „Serducho” - 5 151 pacjentów. W sumie placówki udzieliły w 2019 roku 131 463 porady lekarskie.

Kierownicy placówek obecni na sesji, odnieśli się do sytuacji związanej z działalnością w czasie pandemii. Epidemia SARS-CoV-2 znacznie wpłynęła na funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Dyrektor Artur Wnuk zwrócił uwagę na znacznie rosnącą liczbę zarażonych w naszym regionie. Powinniśmy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, aby nie stwarzać zagrożenia i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Pamiętajmy o odpowiedzialności za drugiego człowieka – podkreślał dyrektor. Zarówno dyrektor Szpitala Powiatowego jak i kierownik NZOZ „Zdrowie” Ryszard Wolff wyczerpująco odpowiadali na pytania i wątpliwości Radnych. Zapewnili, że ich placówki pracują zgodnie z reżimem sanitarnym, dbając o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu.